http://www.bolken.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/
25.09.2021 04:56:16


Einschränkung nach Datumsbereich (vornehmen)

Datum Anlass Lokalität Organisator
30. Sept. 2021 Grüngutsammlung UBK
14. Okt. 2021 Grüngutsammlung UBK
21. Okt. 2021 -
22. Okt. 2021
Häckseldienst vor Ihrem Haus
28. Okt. 2021 Grüngutsammlung UBK
29. Okt. 2021 -
30. Okt. 2021
gemäss Infoblatt
Kartonsammlung (Aeschi) rsaw
5. Nov. 2021
gemäss Infoblatt
Papiersammlung (Bolken) rsaw
11. Nov. 2021 Grüngutsammlung UBK
25. Nov. 2021 Grüngutsammlung UBK
9. Dez. 2021 Grüngutsammlung UBK

Anlass hinzufügen